top of page

Om projektet

For at styrke elevernes engagement i de aktuelle klimaproblematikker og deres handlekompetencer i løsningen ønsker Aarhus HF & VUC en redidaktisering af den tværfaglige undervisning i den naturvidenskabelige faggrupppe (nf) i hf-uddannelsen, med særlig henblik på at undervisningen bliver temabaseret med klimaudfordringerne som afsæt og omdrejningspunkt i faggruppens tre fag: geografi, biologi og kemi. For at styrke den teknologiske vinkel og for at sætte klimaudfordringen ind i et samfunds- og etisk perspektiv inddrages inddrages fagene informatik og samfundsfag. 

Projektet løber fra april 2022 - april 2025.


Formålet med projektet er:

  1. At engagere hf-elever lokalt og nationalt i klimaproblematikken og bidrage til at de udvikler sig til  ansvarsbevidste medborgere i forhold til klima og bæredygtighed.

  2. At bruge klimaproblematikken - og de mulige teknologiske løsninger, med inddragelse af visionære aktører på området - som løftestang til lokalt og nationalt at gøre undervisningen i nf mere motiverende, elevaktiverende og virkelighedsnær - og derigennem styrke hf-elevernes kompetencer i de naturvidenskabelige fag biologi c, kemi c og geografi c

  3. At flere hf-elever får interesse for at udvikle deres kompetencer inden for naturvidenskabelige fag, både i form af at flere vælger naturvidenskabelige fagpakker i 2. hf og at flere starter på naturvidenskabelige uddannelser efter hf.

Foggy Forest
Om projektet: About Us
bottom of page